Prosimo, izpolnite spletni obrazec, da dobite število zahtev za vrnitev blaga.

Reklamacije

Da bi lahko čim prej obdelali vašo reklamacijsko zahtevo, vas prosimo, da nam pošljete potrebne dokumente za sprožitev reklamacijskega postopka, in sicer:

Pri reklamaciji je potrebno dostaviti:

 • Zapisnik o reklamaciji (povezava)
 • Fotokopija računa
 • Za vgrajene dele zahtevamo predložitev računa/delovnega naloga  mehanika/servisa (za dele, ob katerih je obvezno menjati tudi spremno vsebino ali narediti potrebne ukrepe, prosimo, da priložite račun/delovni nalog, če so le-ti spremenjeni ali so izvedeni določeni ukrepi).
 • Fotografijo celega artikla
 • Fotografije poškodbe zaradi katere se reklamira (zaželeno iz več kotov ob primerni osvetlitvi)
 • Fotografije serijske številke (če obstaja)

Splošni garancijski pogoji (pogoji za vse programe, ki jih garancija zajema)

 • Garancija se začne od dne nakupa izdelka iz strani končnega uporabnika. V primeru zamenjave kupljenega izdelka se garancijski rok računa od nakupa prvega izdelka  (od datuma na garancijskem listu)
 • V primeru reklamacije na kupljeni izdelek je potrebno imeti zapisnik o reklamaciji,  račun za kupljeni izdelek, za vgrajene dele zahtevamo predložitev računa/delovnega naloga  mehanika/servisa (za dele, ob katerih je obvezno menjati tudi spremno vsebino ali narediti potrebne ukrepe, priložiti račun/delovni nalog, če so le-ti spremenjeni ali so izvedeni določeni ukrepi)
 • Garancija je omejena na menjavo nepravilnega izdelka z novim in/ali povračilom denarja, če reklamirani del iz določenega razloga ni več dostopen
 • Stroški, ki so nastali iz tretje strani niso vključeni v garancijo (npr. stroški vgradnje, vlečna služba…)
 • Izdelek mora vgraditi kvalificirana/pooblaščena oseba/servis

Garancija ne bo veljala v naslednjih pogojih (velja za vse programe, ki so zajeti z garancijo)

 • Če izdelek ni vgrajen v skladu z navodili proizvajalca ali, če so podobne predelave izvedene naknadno
 • Če je izdelek vgrajen v vozilo, ki ni predvideno po katalogu
 • Če je izdelek poškodovan pri vgradnji ali je nepravilno vgrajen
 • Če se je vozilo uporabljalo v avto-športu, taksi službi
 • Če je narejena manipulacija moči/navora motorja vozila (tuning)
 • Če vozilo deluje v neugodnih delovnih pogojih (prevelika obremenitev, vlečenje tovora/prikolice,…)
 • Če je poškodovanje povzročeno s slabim vzdrževanjem vozila samega ali s prometno nesrečo
 • Če je prišlo do redne potrošnje tornega materiala pri potrošnem blagu (pnevmatike, zavore, baterije, kompleti sklopk, zajle, žarnice itd.)
 • Garancija velja samo za tovorniške napake

Posebne garancije za posamezne programe (garancija ne bo veljala)

Monroe :

 • Če sta poškodovani batnica ali tesnilo amortizerja pri vgradnji s pomočjo neprimernega orodja
 • Če je prezgodnja dotrajanost povzročena z uporabo starih nosilnih elementov
 • Če je abrazija amortizerja povzročena z nepravilno vgradnjo
 • Garancija velja samo, če se zamenjajo vsi amortizerji na isti osi

Walker :

 • Če pri zamenjavi izdelka niso zamenjani tudi ostali deli za vgradnjo (držala, prirobnice,…)

LUK, Valeo, Comline, Aisin, Sachs, Nipparts (kompleti sklopk, vztrajniki, ) :

 • Če pri vgradnji niso uporabljana specialna orodja za vgradnjo
 • Poškodovanja in nepravilno delovanje izdelka zaradi nestrokovnega rokovanja/neupoštevanja navodil proizvajalca
 • Če je poškodba povzročena z dotrajanim/slabim vzdrževanjem prenosnega mehanizma

Nissens, Delphi, NRF, Van Wezel, Denso (kompresorji klimatske naprave) :

 • Če pri zamenjavi kompresorja klimatske naprave niso narejeni potrebni ukrepi in zamenjava obveznih potrošnih delov (zamenjava sušilnega filtra in ekspanzijskega ventila, izpiranje sistema, če je potrebno, kontrola količine olja v kompresorju, polnjenje hladilnega sistema s točno predpisano količino hladilnega medija,…)

Akumulatorji (Energizer, Bosch, Autopower, Vesna, Landport, Yuasa, )

 • Če na akumulatorju morebitna popravila niso izvedena iz strani pooblaščenega servisa
 • Če so električne instalacije v vozilu pokvarjene
 • Pri uporabi v taksi vozilih
 • Če je akumulator dalj časa (več kot 2 dni) bil električno izpraznjen (v tem primeru pride do sulfatizacije elektrod, zaradi česar se akumulator ne more več električno napolniti)
 • Če je električno izpraznjen akumulator bil izpostavljen temperaturi pod 0°C (v tem primeru lahko pride do zmrzovanja elektrolitov in zloma ohišja ter elektrod)
 • Če navodila za uporabo niso izvajana
 • Če je akumuator brez elektrolitov (nanaša se na akumulatorje z vzdrževanjem)
 • Če je akumulator preveč polnjen (vidno pomanjkanje elektrolitov, pokrovi druge barve)
 • Če so poškodovani poli akumulatorja
 • ČE akumulator ni uporabljan za namen, za katerega je namenjen ali je popolnoma izpraznjen

Garancija na določeni artikel ni prenosljiva in velja samo ter edino prvemu kupcu.

Račun kot dokaze nakupa je obvezen za vse reklamacijske postopke.

Če popravilo/zamenjava artikla ne bo možna, si pridržujemo pravico, da ponudimo nadomestni artikel enake ali večje vrednosti ali v primeru nezmožnosti zamenjave vrnemo del denarja, ki je sorazmeren preostali predvideni življenjski dobi artikla.

Artikel vzdržujete in popravljajte zmeraj ter strogo v skladu z navodili proizvajalca, ker v nasprotnem primeru lahko pride do poškodovanja artikla, ki lahko povzroči resno nesrečo.

Web auto oprema d.o.o. bo organiziral zbiranje reklamiranega blaga na svoje stroške in le-to poslal na potrebne kontrole, v primeru upravičene reklamacije stroške zamenjave izdelka z novim in/ali povračilo denarja krije Web auto oprema d.o.o, v primeru neupravičene reklamacije pa bo stroške kril kupec.

Web auto oprema d.o.o garantira za pravilnost izdelka v času trajanja garancije (šteto od predaje izdelka kupcu) in je v primeru reklamacije izdelka le-tega dolžan poslati na kontrolo in/ali popraviti v razumnem roku, če to ni možno, je kupcu dolžan predati nadomestni artikel enake ali večje vrednosti, v primeru nezmožnosti zamenjave pa vrniti denar.

V primeru spora glede upravičenosti reklamacije se bo izdelek dal strokovni pravni osebi in/ali na ocenjevanje izvedencu. V primeru, da se ugotovi upravičenost reklamacije, vse stroške strokovnega preučevanja krije  Web auto oprema d.o.o, v primeru neupravičene reklamacije pa bo stroške kril kupec.