Dostava blaga

Vse blago se dostavlja preko kurirskih (prevozniških) služb na hišni naslov. V kolikor niste doma, vam bo dostavna služba v nabiralniku pustila potrdilo z obvestilom o neuspeli dostavi.

Izguba ali poškodovanje pošiljke

Vaša pošiljka je zavarovana za primer izgube ali poškodovanja med dostavo. Morebitne poškodovane izdelke zamenjamo z novimi. Prosimo, da nas takoj po prejetju po e-pošti obvestite o uničeni pošiljki. Obvezna je fotografija uničene embalaže pred uporabo izdelka. Da bi vas napotili na naslednje korake.

Pogoji dostave

Dostava se izvaja do vhoda v objekte želenega naslova. V kolikor gre za stanovanjsko stavbo dobavitelj ni dolžan blago nositi do nadstropja, na katerem se nahaja kupec, temveč do vhoda v stavbo. Dostava se izvaja preko prevozniških podjetij, ki opravljajo storitve transporta.

Rok dostave

Dostavna služba dostavlja v roku 24 ur od prevzema pošiljke v skladišču.

Izjema so kraji, ki ne podpirajo vsakodnevne dostave, kjer pa je dostava možna po urniku dostave ali v primeru slabih vremenskih pogojev.

Cena dostave

Dostava se plačuje po ceni 7,5 Evrov.

Primopredaja izdelka

Pošiljka se dostavi na želeni naslov, v kolikor vas ni doma, vam bo dostavna služba v nabiralniku pustila listek s podatki o neuspeli dostavi. Izdelki bodo zapakirani na način, da se z običajno manipulacijo v transportu ne morejo poškodovati. Kupec je dolžan ob prevzemu izdelka preveriti morebitne poškodbe in jih takoj reklamirati dostavnemu delavcu, ki je blago dostavil oziroma zavrniti prevzem pošiljke, na kateri so vidne zunanje poškodbe. Kupec je zavezan pri prevzemu blaga podpisati odpremnico ali dobavnico in dostavna služba je vzame kot potrdilo o prevzemu.

EURODIS Paketna dostava

Carparts.si webshop dostavlja pakete na področju Republike Slovenije ob sodelovanju s podjetjem EURODIS.

V kolikor pride do primera, da dostava izbranega izdelka ni možna zato, ker izdelka več ni, je Prodajalec dolžan takoj obvestiti Kupca, Kupec pa ima pravico, da prekine pogodbo in zahteva povračilo denarja ali se dogovori za naknadni rok dostave. Prizadevali si bomo, da vse naročene artikle dostavimo v enem paketu. V kolikor to zaradi stanja zalog ne bo možno, si Prodajalec pridržuje pravico do dostave v več pošiljkah. Dostava se opravlja v skladu s pogoji uporabe storitev dostavne službe, velja pa za opravljeno v trenutku predaje izdelka dostavni službi.

Če se izdelek, ki je odpravljen Kupcu vrne, ker dostavna služba ni uspela opraviti dostave, bo Kupec o tem obveščen po e-pošti in mu bo ponujeno, da se naročeni izdelek, na zahtevo Kupca po e-pošti, ponovno dostavi na naslov Kupca oziroma prejemnika.

Ko Prodajalec preko dostavne službe izdelek dostavi Kupcu, je Kupec dolžan izdelek prevzeti s podpisom na dobavnici, s čemer potrjuje, da je izdelek pravilno dostavljen. V primeru, da Kupec naroči blago in ga zavrne sprejeti, Prodajalec ima pravico, da mu od vplačanega zneska kupoprodajne cene prikrajša znesek v višini stroškov dostave in drugih manipulativnih stroškov dostave.

V dostavne roke se ne štejejo:

dan prejetja naročila/zahteve

čas zamude zaradi nepravilnega in nepopolnega naslova Kupca

čas zamude zaradi višje sile ali iz drugih razlogov, za katere Prodajalec ni kriv

nedelovni dni, če predstavljajo začetek ali konec roka